Nöjd kund: Hans Byström på Svenska Retursystem

”Avtalen ger oss en enklare väg till sänkta kostnader”

Retursystem med återvinning istället för engångsemballage

Svenska Retursystem förenklar, effektiviserar och miljöanpassar den svenska dagligvarubranschen genom ett retursystem som bygger på återanvändning istället för engångsemballage.

I den egna verksamheten sänker de sina kostnader med LRF Samköps avtal för att stödja de gröna näringarna: "Avtalet med Ahlsell är det som vi har absolut störst nytta av", säger Hans Byström, ansvarig för strategiska inköp. 

De senaste decennierna har svenska dagligvaruhandeln satsat mer och mer på återvinning och minskat svinn. En viktig aktör i den utvecklingen är Svenska Retursystem som utvecklat ett smart system som ersätter både engångspallar och engångsemballage. Idag går hälften av Sveriges färskvaruleveranser via deras retursystem och varje dag används drygt 500 000 lådor i branschens flöden.

Miljötänkande är grunden

Den långsiktiga hållbarheten har alltid varit viktig för Svenska Retursystem men Hans Byström och hans kollegor är realister: "Det måste finnas en ekonomisk vinning för att man ska få riktig genomslagskraft i en så konkurrensutsatt bransch som dagligvaruhandeln. Finessen med vårt system är att det, utöver miljövinster och sänkta kostnader, förenklar hanteringen i alla led och höjer kvaliteten i leveranserna."
Till exempel kan en äggproducent minska svinnet med 75 procent genom att använda Svenska Retursystem.

Långsiktig lönsamhet viktig

Systemet bygger på smarta och stabila lättviktslådor som är anpassade för automatiserad hantering. När returlådorna är trasiga och inte går att laga längre, mals de ned och plasten återanvänds. Under ett år levererar Svenska Retursystem ungefär 134 miljoner lådor. Det ställer höga krav på verksamheten: "I driften har vi stor nytta av många av avtalen som LRF Samköp förhandlat fram åt oss. Men störst nytta har vi tveklöst av rabatterna hos Ahlsell, de ger oss en enkel väg till sänkta kostnader. Vi är storkonsumenter av allt från arbetskläder och hörselskydd till drivaxlar och pumpar. Och då kommer den rejäla rabatten väl till pass", konstaterar Hans Byström.

Läs mer om Svenska Retursystem