Nöjd kund: Hans-Göran Lundmark, Norrmejerier

"Vi har svårt att få så bra villkor på egen hand!"

Lönsam och livskraftig mjölkproduktion i Norrland

Norrmejerier har fullt fokus på att skapa så bra förutsättningar som möjligt för en lönsam och livskraftig mjölkproduktion i Norrland. Med 500 anställda och ett stort uppdrag blir det självklart många inköp.

"Genom LRF Samköp får vi bra villkor och rejäla rabatter på en mängd olika produkter och tjänster", konstaterar Hans-Göran Lundmark på Norrmejerier. 

Norrmejerier satsar på produkter och tjänster med hög kvalitet som bidrar till såväl lokal sysselsättning som långsiktig hållbarhet. Kraven är höga på både mjölkproducenter och mejerianläggningar när det gäller etik, miljöhänsyn och säkerhet – något som Norrmejerier också kräver av alla sina leverantörer. "Våra konsumenter kräver att vi tar hänsyn till etik, miljö och säkerhet i alla led. Därför känns det tryggt att veta att alla LRF Samköps avtal möter upp mot de kraven", säger Hans-Göran Lundmark.

Bilar, resor och industriförnödenheter

Alla Norrmejeriers produkter börjar i den norrländska naturen och kvalitetssäkras i flera led innan de når butikshyllan. Förutom egen specialistkompetens har man aktiva samarbeten med universitet och andra auktoriteter inom branschen. "Inom flera områden kan vi verkligen dra skalfördelar av LRF Samköps avtal. Vi ser det inte minst när vi jämför priser på flygresor och hotellnätter", säger Hans-Göran Lundmark. "Men vi köper dessutom industriförnödenheter och bilar till bättre villkor och med rejäla rabatter."

Samlad köpkraft gör skillnad

Norrmejerier omsätter cirka 1,9 miljarder kronor per år. Varje krona som sparas in på ett förmånligt inköp kan göra nytta någon annanstans i verksamheten och framför allt bidra till bättre lönsamhet för ägarna, de norrländska mjölkbönderna: "Tack vare att LRF Samköp kan ge oss samma volymfördelar som för ett större företag, kan vi tjäna in stora belopp", erkänner Hans-Göran Lundmark. "Det är klart att de kan få ett helt annat pris hos ett bilföretag när de förhandlar om en uppskattad volym på 200 bilar än jag själv som kanske bara ska köpa ett fåtal. Och den samlade köpkraften ger självklart en starkare röst och trygghet om något skulle gå fel. Fast hittills har allt fungerat utmärkt!"

Läs mer om Norrmejerier