Nöjd kund: Krister Norberg, verksamhetschef på Plusshus

”Smidigt och enkelt att allt är samlat i ett färdigt koncept.”

Prefabricerade radhus, parhus och lägenheter

Derome Plusshus erbjuder flexibla lösningar för prefabricerade radhus, parhus och lägenheter: "Med två stora anläggningar i norr och slutkunder i hela Sverige är det svårt att planera och klara bemanningen på egen hand", säger Krister Norberg. Derome Plusshus jobbar mot professionella exploatörer som fastighetsbolag, byggherrar och kommuner. Majoriteten av husen hamnar i Storstockholm men allt fler även i Osloområdet: "Den norska marknaden ökar", berättar Krister Norberg som är verksamhetschef och på resa mellan anläggningen i Kristinehamn och huvudkontoret i Skellefteå. "De har verkligen fått upp ögonen för fördelarna med prefabricerade klimatsmarta trähus."

Stor marknad kräver flexibel bemanning

Leveranssäkerhet, hög kvalitet i alla led och långsiktig hållbarhet är viktiga konkurrensfördelar för Derome Plusshus. Kunderna köper antingen husen i form av planelement som monteras ihop och inreds på plats, eller som större moduler som forslas färdiga till rätt plats för att sammanfogas och installeras. I bägge fallen krävs proffsig personal som kan rycka in med kort varsel.

"LRF Samköps avtal med Adecco gör att vi snabbt kan ha rätt kompetens på plats till färdigförhandlade villkor och tydliga ekonomiska ramverk", säger Krister Norberg. "Dessutom slipper vi i stort sett all administration runt personalen och kan fokusera på själva leveransen." 

Läs mer om Derome Plusshus