Nöjd kund: Maria Zettergren på Setra Group

”Tack vare avtalen kan vi alltid ha koll – och få bästa pris!”

Ett av Sveriges största träindustriföretag

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag med verksamhet i hela Europa, norra Afrika och stora delar av Asien samt säljkontor i sju länder utöver Sverige. Det innebär självklart en hel del resor och övernattningar.

"Tack vare LRF Samköps förmånliga avtal slipper vi ligga i ständiga förhandlingar och kan istället ägna oss åt vår kärnverksamhet", berättar Maria Zettergren, VD-assistent. 

Koncernen omfattar nio sågverk, tre förädlingsenheter och två husfabriker och har försäljningskontor i Storbritannien, Tyskland, Polen, Frankrike, Spanien, Japan och Kina. Den största andelen av försäljningen utgörs av sågade trävaror i furu och gran, men i det förädlade sortimentet av trävaror ingår byggprodukter som limträ, massiva trägolv, paneler och utegolv.

Från planka till färdiga hus

Genom dotterbolaget Plusshus erbjuder Setra flexibla och kostnadseffektiva lösningar för gruppbyggda småhus och flerbostadshus. Och inget går till spillo. Biprodukter som flis, spån och bark som uppstår i såg- och hyvelprocesser säljs bland annat till energisektorn och pappers- och massaindustrin.

Över 2000 hotellnätter

Setra Group har samarbetat med LRF Samköp i mer än tio år och drar nytta av flera avtal, men framför allt när det gäller resor och hotell. Maria Zettergren är mycket nöjd med resultatet: "För oss har det varit en fördel att kunna specificera utifrån våra behov och att kunna påverka upplägget. Nu har vi ett bra avtal där vi bokar för dagspriset minus en viss rabattprocent som gör att vi alltid får ett bättre pris."

"Vi är noga med både miljökrav och säkerhet."

Maria Zettergren betonar att det inte bara handlar om priset – hotellmarknaden är redan hårt prispressad och många erbjuder billigt boende. "För oss är det oerhört viktigt att alla leverantörer uppfyller högt ställda hållbarhetskrav inom miljö, etik och arbetsmiljö. Och det vet vi att de gör med LRF Samköp!"

Läs mer om Setra Group