Nöjd kund: Ulrika Wågberg, inköpschef på Martinsons

"Vi tjänar både tid och pengar på avtalen!"

Europas modernaste sågverk

Martinsons är en av Sveriges största familjeägda träförädlingsindustrier med starka rötter i Västerbotten. Koncernen består av ett antal separata bolag, vart och ett specialiserat inom sitt verksamhetsområde. Här finns allt från Europas modernaste sågverk och Sveriges största limträproducent, till Nordens ledande företag inom träbroar och byggsystem med massiva trästommar. Koncernen har idag cirka 450 anställda och omsätter drygt 1,5 miljarder kronor. 

Genom LRF Samköps avtal med Ahlsell får de kontinuerlig påfyllning av allt som behövs för att säkra driften i anläggningarna: "Det gäller att hitta lösningar som är både kostnadseffektiva och klimatsmarta", säger Ulrika Wågberg som är inköpschef. "Vi köper allt från verktyg till plastkannor av Ahlsell."

Bra service i vardagen

I driften är det viktigt att allt fungerar så smidigt som möjligt och att serviceavdelningarna har allt de behöver på plats. Ulrika Wågberg på Martinsons tycker att samarbetet med Ahlsell fungerat bra. "Vi får bra service med påfyllning i våra anläggningar var 14:e dag och bra uppföljning så att vi vet att vi alltid betalar rätt priser. Det är en stor avlastning för oss."

Miljötänkandet viktigt

Martinsons satsar på ett långsiktigt och målmedvetet miljöarbete. Till exempel använder man anläggningarnas restprodukter till att utvinna energi så att det täcker 70 procent av koncernens totala energiförbrukning. I konsekvensens namn ställer Martinsons också höga krav på alla leverantörer. "Det känns bra att kunna utnyttja skalfördelarna som vi får genom LRF Samköp, men de mjuka värdena är minst lika viktiga. På det här sättet kan vi känna oss trygga i att allt går rätt till i alla led."

Läs mer om Martinsons