Isuzu

Rabatt och bonus när du köper en ny Isuzu

Medlemmar i Södra som köper Isuzu Pickup får 9% rabatt på bilen samt en bonus som betalas ut i efterhand.

Rabatt och bonus  

9% i rabatt på samtliga modeller från Isuzu, 7 000 kr i bonus

Bonus gäller även på kampanjer.

10% rabatt på lokalt monterad utrustning och tillbehör.

Bonus inklusive moms.

Handla med rabatt och bonus

Kontakta en auktoriserad återförsäljare och visa ditt medlemskort i Södra för att få rabatt. (Eventuell inbytesbil omfattas inte av avtalet och ska därför betraktas som en separat affärsuppgörelse.) 

Ansök om bonus när bilen är levererad.
Bonusansökan ska skickas in senast tre månader efter leverans.
Ring till LRF Medlemsservice: 010-184 40 00 för att ansöka om bonus.
Inom ca två veckor bekräftar LRF Samköp din bonusansökan. Bonuspengarna utbetalas tre till sex månader efter bekräftelse. Bilen ska registreras på medlemmen och köparen måste vara registrerad ägare av fordonet i minst sex månader för att erhålla bonus. Rabatter och bonus gäller med reservation för eventuella ändringar.

Avtalet är tecknat av LRF Samköp AB. Vi reserverar oss för eventuella fel.