Mitsubishi

Rabatt och bonus när du köper ny Mitsubishi

Som medlem i Södra får du:
7 % rabatt på bilen
10 % rabatt på tillbehör 

samt en bonus som utbetalas i efterhand. (se nedan).

Ordinarie bonus personbilar      

Eclipse Cross 4 000 kr 
ASX 3 500 kr
Outlander 5 200 kr

Ordinarie bonus transportbilar        

L200 ClubCab 7 700 kr
L200 DoubleCab 7 700 kr  

Bonus kampanjer      

Det utgår en lägre bonus (men ingen rabatt) för bilar köpta på nationella kampanjer:
Eclipse Cross 1 250 kr 
ASX 1 250 kr
Outlander 2 500 kr
L200 2 500 kr

OBS !  Bonus-kampanjbilar måste köpas på LRF-avtalet för att gälla.
Storleken på bonusen kan komma att justeras för vissa kampanjer.

Handla med rabatt och bonus

Kontakta en auktoriserad återförsäljare och visa ditt medlemskort i Södra för att få rabatt. (Eventuell inbytesbil omfattas inte av avtalet och ska därför betraktas som en separat affärsuppgörelse.) 

Ansök om bonus när bilen är levererad.
Bonusansökan ska skickas in senast tre månader efter leverans.
Ring till LRF Medlemsservice: 010-184 40 00 för att ansöka om bonus.
Inom ca två veckor bekräftar LRF Samköp din bonusansökan. Bonuspengarna utbetalas tre till sex månader efter bekräftelse. Bilen ska registreras på medlemmen och köparen måste vara registrerad ägare av fordonet i minst sex månader för att erhålla bonus. Rabatter och bonus gäller med reservation för eventuella ändringar.

Avtalet är tecknat av LRF Samköp AB. Vi reserverar oss för eventuella fel.