Du kan också få bättre priser hos Ahlsell!

Med LRF Samköps färdigförhandlade avtal kan även mindre företag få priser och villkor som annars bara de stora kan förhandla sig till. Det är alltid enkelt, kostnadsfritt och tryggt att använda våra avtal. Vi har avtal med många starka leverantörer som du och ditt företag har nytta av i er verksamhet.