Lönsam satsning på grönsaker tack vare bevattningsdamm

Andreas Nypelius driver växtodling utanför Visby, 145 hektar spannmål och 25 hektar grönsaker. 2012 investerade han i att anlägga en bevattningsdamm. ”Jag ville utöka verksamheten och såg ett behov av bevattning för att kunna göra en lönsam satsning på grönsaker och potatis.”