BMW

Aktiebolag inom gröna näringarna

Rabatt på alla BMW-modeller

På ordinarie priser får ditt företag 11 % rabatt på bilen och fabriksmoterad utrustning. Vid köp av nettoprissatta editionsmodeller får ditt företag 1 % rabatt på bilen och fabriksmonterad utrustning. På elbilen BMWi3 får ditt företag 5 % rabatt på bilen och fabriksmonterad utrustning. 

Rabatten går även att kombinera med leasing, kontakta din lokala återförsäljare för detaljer kring leasingupplägg. 

 

Rabatten dras från BMW:s gällande bruttoprislista. Avtalet går inte att kombinera med andra erbjudanden eller kampanjer.