Dacia

Bonus vid köp av ny Dacia genom vårt avtal

Gäller alla medlemmar

LRF-medlemmar som köper en ny Dacia får  en bonus som betalas ut i efterhand. 

Bonus som betals ut i efterhand:  

Alla modeller: 2 500 kr inklusive moms. Kontakta en auktoriserad återförsäljare och visa ditt LRF-medlemskort. (Eventuell inbytesbil omfattas inte av avtalet och ska därför betraktas som en separat affärsuppgörelse.) 


Fyll i bonusansökan direkt Inom ca två veckor bekräftar LRF Samköp din bonusansökan. Bonuspengarna utbetalas tre till sex månader efter bekräftelse.

Obs! Bonusansökan ska skickas in senast tre månader efter leverans.

Bilen ska registreras på medlemmen och köparen måste vara registrerad ägare av fordonet i minst sex månader för att erhålla bonus. Rabatter och bonus gäller med reservation för eventuella ändringar.

Vanliga frågor och svar om att köpa bil med LRF-avtal