Mocka dina hagar

Trots att hästen bidrar till att bevara landskapets biologiska mångfald kan gödsel i rast- och vinterhagar resultera i läckage av fosfor till vattendrag, sjöar och hav – vilket i sin tur leder till övergödning. 

Initiativet VARJE SKIT RÄKNAS uppmuntrar hela hästsverige att vara med! Genom att mocka hagar kan vi göra skillnad. Varje skottkärra och varje skit räknas. Tillsammans kan vi föra gödsel till stacken och minska utsläppen i våra sjöar och hav. Läs mer om initiativet VARJE SKIT RÄKNAS