Isuzu

Medlem i LRF

Rabatt och bonus när du köper en ny Isuzu

Gäller alla medlemmar

LRF-medlemmar som köper Isuzu Pickup får 9% rabatt på bilen samt en bonus som betalas ut i efterhand.

Rabatt och bonus  

9% i rabatt på samtliga modeller från Isuzu, 7 000 kr i bonus

Bonus gäller även på kampanjer.

10% rabatt på lokalt monterad utrustning och tillbehör.

Bonus inklusive moms.

Handla med rabatt och bonus

Kontakta en auktoriserad återförsäljare och visa ditt LRF-medlemskort för att få rabatt. (Eventuell inbytesbil omfattas inte av avtalet och ska därför betraktas som en separat affärsuppgörelse.) 


Fyll i bonusansökan direktInom ca två veckor bekräftar LRF Samköp din bonusansökan. Bonuspengarna utbetalas tre till sex månader efter bekräftelse.

Obs! Bonusansökan ska skickas in senast tre månader efter leverans.

Bilen ska registreras på medlemmen och köparen måste vara registrerad ägare av fordonet i minst sex månader för att erhålla bonus. Rabatter och bonus gäller med reservation för eventuella ändringar.

Vanliga frågor och svar om att köpa bil med LRF-avtal