Prius Health

Medlem i LRF Medlem i LRF

Gratis livsstils- och hälsoverktyg

Gäller alla medlemmar

Vill du förbättra din hälsa, dina levnadsvanor och ditt mående? Med hälsoverktyget Prius Health som Göteborgs universitet har tagit fram, får du som medlem i LRF gratis tillgång till ett internetbaserade hälso- och livsstilsverktyget som är det  första forskningsbaserade i sitt slag i världen.

Prius Health, innehåller övningar och ett stort bibliotek av texter, skrivna av läkare och forskare, som ger dig stöd och tips för hur du kan påverka ditt mående och din hälsa i positiv riktning. Prius Health görs endast tillgängligt för partners till Göteborgs universitet.

Verktyget utgår från den senaste forskningen och inspirerar dig att tillämpa kunskapen på ett personligt sätt i din vardag för att lättare förebygga och hantera livsstilssjukdomar som typ 2-diabetes, högt blodtryck och hjärtkärlsjukdom. Du får se hur inställningen till mat och motion, stress och livsbalans, existentiella frågor och relationer, hänger samman och påverkar hälsan på ett genomgripande sätt.

Öppna konto