SAS

Avtalet gäller både SAS PLUS och SAS GO och ger rabatt på alla inrikes destinationer i Norden. Rabatten gäller även resor till och från Europa samt från Skandinavien till USA.