3 800 ton koldioxid...

Alla resenärer som reser på våra avtal med SJ åker tillsammans 20 miljoner kilometer under ett år. Det är 500 varv runt jorden.

Du kan enkelt jämföra utställen av bland annat koldioxid, kolväten och partiklar för just din resa med tåg, flyg, bil eller buss på sj.se/miljokalkyl