Skoda

Medlem i LRF

Nya bättre rabattvillkor du köper en ny Skoda

 

 

Handla med rabatt 

Gäller fr.o.m 2021-07-01
Kontakta en auktoriserad återförsäljare och visa ditt LRF-medlemskort för att få rabatt. (Eventuell inbytesbil omfattas inte av avtalet och ska därför betraktas som en separat affärsuppgörelse.)

Rabatten gäller på de flesta nationella kampanjer, stäm av med din återfösäljare.
Dessutom har du 10% rabatt på utrustning från fabrik samt Sverigemonterad utrustning och tillbehör.