Adecco Group

Rabatt på rekrytering och bemanning hos Adecco, Modis och Badenoch +Clark

Adecco är världens största HR-partner inom bemanning och rekrytering. De är verksamma inom alla yrkeskategorier och har 50 kontor i Sverige.

Adecco kan hjälpa er med den extra arbetskraft ni behöver vid precis rätt tillfälle så att allting fortsätter att flyta på. Ta in en person under några få timmar här och där eller en hel avdelning på heltid – helt beroende på era behov. För oavsett om ni behöver hjälp med att bemanna, rekrytera eller finna extrapersonal under högsäsong så kan Adecco hjälpa till med rätt personal.

Vill du bli kund på vårt avtal hos Adecco?

Genom vårt avtal får ni rabatt på rekrytering, personalluthyrning, utveckling och omställning. Anslut dig till vårt avtal, det kostar ingenting och du förbinder dig inte till något.

ADECCO Group

Vårt avtal gäller även hos Modis och Badenoch + Clark som ingår i Adecco Group.

Modis
Modis ingår i The Adecco Group och har cirka 30 000 konsulter ute på uppdrag varje dag världen över. Modis erbjuder expertis vid rekrytering av specialister och har ett  internationellt nätverk av medarbetare med spetskompetens för bemanning. Fokus är att leverera lösningar inom IT, Engineering och Life Science.

Behöver du och ditt företag experthjälp? Modis globala specialister står redo att stötta din verksamhet.

Badenoch + Clark
Badenoch + Clark ingår i The Adecco Group och har under 40 år erbjudit Executive Services till ledande företag i 11 länder runt om i världen. 

Badenoch + Clark erbjuder expertkompetens vid rekrytering av chefer, specialtjänster och högsta ledning. Med hjälp av Badenoch + Clark får du tillgång till kunskap om branschtrender och ett globalt nätverk av proffs.