Kundundersökning strukturavtalskunder

Du och ditt företag är en av våra viktigaste kunder på vårt avtal hos Ahlsell. Tillsammans omsätter vi hos Ahlsell ca 300 miljoner kronor! Vi hoppas du vill hjälpa oss att få en bild av vad som fungerar bra, vad som kan göras bättre och fånga upp idéer och önskemål om samarbetet med Ahlsell. 

1. Vi vill samla de viktigaste kunderna på våra strategiska affärer för ett möte varje år för att diskutera avtalet, utbyta erfarenheter, få inspiration och information.
Skulle du tycka det vore intressant och relevant att delta i sådana möten?
2. Vi funderar på att ta fram en kvartalsrapport med inköpsdata i kortform. Den skulle innehålla exempelvis omsättning, volym per produktkategori, andel inköp lagerfört mot beställningssortiment mm, allt jämfört med föregående år.
Skulle en kvartalsrapport vara till nytta för er?
3. Finns det något Ahlsell skulle kunna göra för att ytterligare förbättra sin service till er?
4. Ju mer volymer vi kan styra till Ahlsell, desto större möjlighet har vi att påverka priserna. Av vilken/vilka orsaker gör inte ni alla inköp inom MRF hos Ahlsell?
5. Ahlsell har nyligen lanserat en satsning på produkter för livsmedelsindustrin såsom kläder, utrustning och livsmedelsanpassade delar.
Är ni intresserad av det här sortimentet?
6. Vi arbetar idag med avtalet genom förhandlingar, prisbevakning, konsolidering av volymer och sortimentsuppföljning.