Ragn-Sells

Upp till 15 % rabatt på tjänster inom avfallshantering

Avfallstjänster icke-farligt avfall 10 % rabatt

 • Hyra av containers dag/månad
 • Hämtning av storsäck
 • Utställning och tömning av containers

Tjänster farligt avfall 15% rabatt

 • Cisternkontroll
 • Farligt enkelt skåp för säker förvaring och hämtning av farligt avfall
 • Hämtning av spillolja
 • Hämtning av farligt avfall styckegods
 • Tömning av oljeavskiljare och tvättrännor
 • 5-årsbesiktning av oljeavskiljare

Spol- och sugtjänster 10% rabatt

 • Slamsugning (dag och spillvattenledningar)
 • Högtrycksspolning (dag och spillvattenledningar)
 • Rörinspektion (dag och spillvattenledningar)
 • Högtrycksspolning av gödselkulvertar
 • Högtrycksspolning och rengörning av djupborrade brunnar och grävda brunnar
 • Högtrycksspolning av täckdiken
 • Fräsning och rotskärning

Läs mer om Ragn-Sells tjänster här.

Undantag

Undantaget från rabatt är behandlingsavgift och eventuella materialersättningar för det material som Ragn-Sells omhändertar.

Vill du bli kund hos Ragn-Sells på vårt avtal?

Fyll bara i det här formuläret så hjälper vi dig igång! Det kostar ingenting och du förbinder dig inte till något.