Solceller

LRF Samköp presenterar medlemsrabatter på solceller, laddboxar och batterier

Ni medlemmar har länge haft ett stort intresse för solceller och så även vi på LRF Samköp. Förutsättningarna för lantbrukare att installera solceller har aldrig varit bättre ur flera perspektiv, miljömässiga och ekonomiska inte minst.

Vi på Samköp har tagit kontakt, diskuterat och haft möten med många företag, stora som små inom solceller. De första två företagen som vi fick extra förtroende för utifrån de olika bedömningskriterier vi utformat kan vi nu presentera. Hos dessa har vi förhandlat fram rabatter för dig som medlem. 

Vi hoppas att vägen mot en egen solcellsanläggning på din fastighet ska bli både enklare och mer lönsam!

Få rabatt på solceller:

- Läs mer om Sesol 


- Läs mer om Soldags