Tillsammans gör vi bättre affärer

Vi använder den samlade köpkraften inom det gröna näringslivet för att göra bra avtal.

Vi arbetar för ett hållbart samhälle, bra mat och meningsfulla arbeten skapat av starka företag som brukar och förädlar den svenska jorden och skogen.

Med våra färdigförhandlade avtal kan även mindre företag få priser och villkor som annars bara de stora kan förhandla sig till. Det ska vara enkelt, kostnadsfritt och tryggt att använda våra avtal.

Vår verksamhet finansieras helt av leverantörerna, och överskottet går tillbaka till vår ägare LRF, Lantbrukarnas Riksförbund. Därför kan man säga att du stärker Sveriges gröna näringsliv när du gör bättre affärer med våra avtal.

Medarbetare

Sanna Blomberg

Vice VD

 08-787 59 45
 sanna.blomberg@lrfsamkop.se

Christina Bondesson

Affärsutvecklare

 054-54 52 69
 christina.bondesson@lrfsamkop.se

Anders de Flon

Marknadsstrateg

 08-787 54 87
 anders.de.flon@lrfsamkop.se

Maria Ellström

Marknadsförare

 08-787 59 70
 maria.ellstrom@lrfsamkop.se

Catrin Engström

Affärsutvecklare

 08-787 59 95
 catrin.engstrom@lrfsamkop.se

Johan Grundberg

Marknadsförare

 072-551 09 96
 johan.grundberg@lrfsamkop.se

Karin Hugosson

Projektledare medlemskommunikation och event

 08-787 59 03
 karin.hugosson@lrfsamkop.se

Rikard Karlström

Affärsanalytiker

 08-787 59 02
 rikard.karlstrom@lrfsamkop.se

Ingela Larsson

Marknadsansvarig

 08-787 59 43
 ingela.larsson@lrfsamkop.se

Pontus Leander

Digital strateg

 070-039 48 81
 pontus.leander@lrfsamkop.se

Rikard Löndahl

Affärsutvecklare

 08-787 59 19
 rikard.londahl@lrfsamkop.se

Mårten Nilsson

VD

 08-787 59 15
 marten.nilsson@lrfsamkop.se

Jenny Nyqvist

Kundservice

 08-787 54 60
 jenny.nyqvist@lrfsamkop.se

Sally Strömberg

Affärsutvecklare

 08-787 59 18
 sally.stromberg@lrfsamkop.se

Charlotta Zander

Kundservice

 08-787 54 60
 charlotta.zander@lrfsamkop.se