Tillsammans gör vi bättre affärer

Vi använder den samlade köpkraften inom det gröna näringslivet för att göra bra avtal.

Vi arbetar för ett hållbart samhälle, bra mat och meningsfulla arbeten skapat av starka företag som brukar och förädlar den svenska jorden och skogen.

Med våra färdigförhandlade avtal kan även mindre företag få priser och villkor som annars bara de stora kan förhandla sig till. Det ska vara enkelt, kostnadsfritt och tryggt att använda våra avtal.

Vår verksamhet finansieras helt av leverantörerna, och överskottet går tillbaka till vår ägare LRF, Lantbrukarnas Riksförbund. Därför kan man säga att du stärker Sveriges gröna näringsliv när du gör bättre affärer med våra avtal.

Medarbetare

Sanna Blomberg

Vice VD

 010-184 45 01
 sanna.blomberg@lrfsamkop.se

Anders de Flon

Varumärkes- & Marknadsstrateg

 010-184 41 38
 anders.de.flon@lrfsamkop.se

Maria Ellström

Marknadsansvarig

 010-184 44 15
 maria.ellstrom@lrfsamkop.se

Catrin Engström

Affärsutvecklare

 010-184 42 13
 catrin.engstrom@lrfsamkop.se

Johan Grundberg

Marknadsförare

 010-184 43 27
 johan.grundberg@lrfsamkop.se

Adam Jonsson

Affärsutvecklare

 010-184 26 47
 adam.jonsson@lrfsamkop.se

Rikard Karlström

Affärsanalytiker

 010-184 44 92
 rikard.karlstrom@lrfsamkop.se

Ingela Larsson

Marknadsansvarig

 010-184 43 10
 ingela.larsson@lrfsamkop.se

Pontus Leander

Digital strateg

 010-184 44 87
 pontus.leander@lrfsamkop.se

Rikard Löndahl

Affärsutvecklare

 010-184 44 93
 rikard.londahl@lrfsamkop.se

Mårten Nilsson

VD

 010-184 44 58
 marten.nilsson@lrfsamkop.se

Elin 295x395.png

Elin Rennerfelt

Marknadsförare

 070-686 45 80
 elin.rennerfelt@lrfsamkop.se

image9fta.png

Carl Rosén

Affärsutvecklare

070-164 62 74
carl.rosen@lrfsamkop.se