Hallå där Erik Bengtsson...

...affärsutvecklare på LRF Samköp! Varför ska jag använda era avtal?

Du får färdigförhandlade priser och villkor hos starka leverantörer. Det kostar ingenting och du förbinder dig heller inte till något.

Det låter för bra för att vara sant?

Men det är sant! Våra leverantörer ser det gröna näringslivet som en viktig målgrupp. All ersättning kommer från leverantörerna, och vår vinst går tillbaka till vår ägare LRF, Lantbrukarnas Riksförbund.

Varför vill LRF hjälpa aktiebolag som inte är lantbrukare?

LRFs uppdrag är att stärka Sveriges gröna näringsliv, alla företag som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljöer. Tillsammans får vi Sverige att växa.

Du är själv inköpare, vill man inte själv göra egna avtal med sina leverantörer?

Jo visst! Och det vill vi inte ändra på. Men med våra avtal på indirekta varor och tjänster får inköparna tid och energi över att fokusera på kärnverksamhetens insatsvaror och tjänster. Och vi har bara förhandlat fram villkoren. Diskussioner med leverantören om vad som är det bästa för just ditt företag lägger vi oss inte i.