Personuppgiftspolicy

Här hittar du info om hur vi arbetar med personuppgifter

Så här samlar vi in uppgifter

Personuppgifter samlas in genom att en juridisk person (enskild firma eller kontaktperson för aktiebolag) eller fysisk person använder ett eller flera av LRF Samköps kundavtal. Som kund till LRF Samköp och användandet av en leverantör som LRF Samköp skrivit avtal med tar vi också emot statistik över gjorda inköp. Vi gör detta för att upprätthålla en kundrelation, metodutveckla och förbättra avtalen och ge bästa möjliga kundupplevelse.

Vi samlar också in uppgifter om när det ställs förfrågningar från juridisk person (enskild firma eller kontaktperson för aktiebolag) eller fysisk person till oss om något av våra kundavtal. Vi gör det för att ha möjlighet att svara på frågorna och delge information om avtalen till den frågande.

Vi samlar in uppgifter från juridisk person (enskild firma eller kontaktperson för aktiebolag) eller fysisk person vid en förfrågan att prenummerera på LRF Samköps nyhetsbrev. Målet är att du ska kunna ta del av förbättringar, aktiviteter och nyheter gällande vår verksamhet. Vi sparar uppgifterna tills du har berättat för oss att du inte längre önskar prenumerera.

All kommunikation mot juridisk person (enskild firma eller kontaktperson för aktiebolag) eller fysisk person ska vara relevant för den verksamhet eller intresse som kontaktad har genom bolaget eller medlemskapet i LRF. 

Personuppgifter till kontaktpersoner på aktiebolag

LRF Samköp AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter för kontaktpersoner på aktiebolag. Vi sparar personuppgifter du lämnar till oss, såsom namn, telefonnummer och andra kontaktuppgifter med anknytning till bolaget du anges som kontaktperson för. Vi behöver kontaktuppgifter för att kunna erbjuda bolaget LRF Samköps tjänster. Uppgifterna används till affärsuppföljning, metodutveckling och marknadsföring för att utforma och utveckla LRF Samköps erbjudanden, för kontakt med bolaget och kontaktperson via e-post, telefon, sms eller annat medel för elektronisk kommunikation.

Vi kan komma att lämna ut uppgifter om kontaktperson till andra bolag inom LRF-koncernen. Vi kan även komma att lämna ut uppgifter till kontrakterade leverantörer som har uppdrag för oss. Vi sparar dina personuppgifter tills vi får uppgift om annan kontaktperson. Du har rätt att en gång om året få information om vilka personuppgifter vi har om dig, och hur vi har behandlat dem. Du kan självklart begära att dina personuppgifter rättas, raderas eller blockeras. En begäran om hur vi använder och behandlar dina personuppgifter eller rättelse, radering och blockering av dessa ska vara skriftlig.

Är du medlem i LRF som fysisk person eller  enskild firma? Här hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Dataskyddsombud på LRF Samköp AB är Rikard Karlström, rikard.karlstrom@lrfsamkop.se.

Rikard Karlström

Affärsanalytiker

 010-184 44 92
 rikard.karlstrom@lrfsamkop.se