Personuppgifter intresseföreningar mfl.

LRF Samköp AB samarbetar med intresseföreningar m.fl. och får från sådana uppgifter om medlemskap och uppgift rörande kontaktperson. Detta för att kunna erbjuda tillgång till de tjänster som LRF Samköp erbjuder samt medlemskap i LRF.  

LRF Samköp behandlar uppgifterna med stöd av en s.k. intresseavvägning. Vårt berättigade intresse för behandlingen liksom att kommunicera med kontaktpersonen är marknadsföring.  

LRF Samköp behandlar erhållna kontaktuppgifter så länge samarbetsavtal finns mellan LRF Samköp och intresseföreningen. LRF Samköp kan komma att få uppdaterade uppgifter från intresseföreningen.