Behandling av personuppgifter avseende företagsavtal

Här hittar du info om hur vi arbetar med personuppgifter

Så här samlar vi in uppgifter

Personuppgifter samlas in genom att en juridisk person (enskild firma eller kontaktperson för aktiebolag) eller fysisk person använder ett eller flera av LRF Samköps kundavtal. Som kund till LRF Samköp och eller användandet av en leverantör som LRF Samköp skrivit avtal med tar vi också emot statistik över av organisationsnumret gjorda inköp. Uppgifter om ert organisationsnummer kan komma att kombineras med externa register. Vi kan också komma undersöka om ert organisationsnummer har fler kundnummer än vårt hos vald leverantör. Finner vi att det som helhet skulle bli en bättre affär för er kommer vi kontakta er och med ert och leverantörens godkännande koppla alla kundnummer till vårt avtal.

Vi gör detta för att upprätthålla en kundrelation, metodutveckla, förbättra avtalen och förbättra er affär med leverantören och ge bästa möjliga kundupplevelse.

Vi samlar också in uppgifter om när det ställs förfrågningar från juridisk person (enskild firma eller kontaktperson för aktiebolag) eller fysisk person till oss om något av våra kundavtal. Vi gör det för att ha möjlighet att svara på frågorna och delge information om avtalen till den frågande.

Vi samlar in uppgifter från juridisk person (enskild firma eller kontaktperson för aktiebolag) eller fysisk person vid en förfrågan att prenumerera på LRF Samköps nyhetsbrev. Målet är att du ska kunna ta del av förbättringar, aktiviteter och nyheter gällande vår verksamhet. Vi sparar uppgifterna tills du har berättat för oss att du inte längre önskar prenumerera.

All kommunikation mot juridisk person (enskild firma eller kontaktperson för aktiebolag) eller fysisk person ska vara relevant för den verksamhet eller intresse som kontaktad har genom bolaget eller medlemskapet i LRF.

Behandling av personuppgifter rörande kontaktpersoner för aktiebolag

LRF Samköp AB är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter för kontaktpersoner på aktiebolag som vi erhåller, såsom namn, telefonnummer och andra uppgifter med anknytning till bolaget du anges som kontaktperson för.

Vi behöver kontaktuppgifter för att kunna erbjuda bolaget tjänster från LRF Samköp. Uppgifterna används till affärsuppföljning, metodutveckling och marknadsföring, för att utforma och utveckla LRF Samköps erbjudanden, för kontakt med bolaget och kontaktperson via e-post, telefon, sms eller annat medel för elektronisk kommunikation. Uppgifterna kan komma att användas i kombination med och/eller kompletteras med andra uppgifter som LRF Samköp har om enskilda medlemmar i Lantbrukarnas Riksförbund ”LRF” eller bolag. Uppgifterna kan även komma att användas med och/eller kompletteras (sådan komplettering kan vara e-postadress) med uppgifter från externa register som t.ex. SPAR eller som LRF Samköp erhåller från LRF, kunden själv och också från leverantörer utanför LRF-sfären vilka ingått samarbetsavtal med LRF Samköp eller som bolaget inom ramen för LRF:s erbjudanden skaffat konto hos eller på annat sätt utnyttjat erbjudande från, inkluderande sammanställning av inköpshistorik från olika leverantörer. Vi kan komma att lämna ut uppgifter om kontaktperson till andra bolag inom LRF-koncernen. Vi kan även komma att lämna ut uppgifter till kontrakterade leverantörer som har uppdrag för oss. Vi sparar dina personuppgifter tills vi får uppgift om annan kontaktperson eller aktuellt avtal upphör. Du kan självklart begära att dina personuppgifter rättas, raderas eller blockeras.

LRF Samköp AB, org.nr 556043-8771, telefon 010-184 40 60, mejl hej@lrfsamkop.se
Postadress: LRF Samköp AB, 105 33 Stockholm

Rikard Karlström

Affärsanalytiker

 010-184 44 92
 rikard.karlstrom@lrfsamkop.se